Pronalaženje poslovnih partnera

Naše usluge se sastoje i u efikasnom pronalaženju poslovnih partnera, i omogućavaju vam optimalnu organizaciju sa lokalnim prodajnim partnerima, proizvođačima ili dobavljačima.

Bilo da se radi o zastupniku, distributeru, uvozniku, primaocu licence ili joint venture (JV) partneru – pronalaženje partnera je naša specijalnost.

Kompetentnim pronalaženjem dobavljača i/ili poslovnih partnera pomažemo optimizovanje vaših potencijala u oblasti nabavke i prodaje.

Pomažemo u uspostavljanju dugotrajnih odnosa sa proizvođačima i trgovcima, analiziramo spoljnotrgovinske potencijale sa lokalnim partnerima, u vidu import-export poslova ili poslova oplemenjivanja i reeksporta.

Obezbeđujemo vam osnovu za brz, efikasan i povoljan početak poslovnih aktivnosti, i pomažemo u koncepciji i sprovođenju optimalnih tržišnih strategija za vaše proizvode.

1111