Personal / Interim management

U cilju brzog i ciljnog pronalaženja lokalnih saradnika, pomažemo vam u izboru stručnjaka i rukovodilaca.

Naši eksperti pružaju usluge interim management-a, usavršavanja i razvoja personala, kao i savetodavne usluge u vezi sa sistemom naknada personalu.

1111